Gölgeli Orta Boy Siyah Kur'an-ı Kerim Yazı Mushafı

479.90TL 399.90TL
Açıklama

GÖLGELİ KURANI KERİM KALEM İLE YAZILMADAN ÖNCE İZLENECEK ADIMLAR:


1. Her sayfa veya sureyi yazmaya başlarken, ilk olarak ana gövde harfleri yazılmalıdır. Harfler, yazının temelini oluşturur ve bitirilmesi gereken ilk kısımdır.


2. Harflerin ana gövdesi tamamlandıktan sonra, noktalar eklenir. Bunlar farklı anlamlar taşıyan harfleri ayırt etmekte kullanılan aksan noktalarıdır.


3. Noktalama işlemi tamamlandığında ve harflerin gövdeleri yazıldığında, 'Harekeler' eklenebilir. Kelime anlamıyla 'hareketler'i ifade eder ve bunlar kısa sesli harf işaretleridir.

BAŞLAMADAN ÖNCE 10 KURAL:

1. Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan önce hem giysilerin hem de bedenin temiz olması gerekir. Bunun için saygı ve temizlik belirtisi olarak abdest alınmalıdır.

2. Kur'an-ı Kerim göklerden indiği ve Allah'ın sözleri olduğu için bu, normal/sıradan bir kitap değildir. Bu nedenle kişi gereken saygıyı göstererek, hürmetli davranmalıdır.

3. Kur'an-ı Kerim düzgün, güvenli ve temiz bir şekilde muhafaza edilmelidir. Bu son kutsal kitaba büyük özen gösterilmeli, bel hizasından aşağıda tutulmamalı, yere konulmamalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

4. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in sünnetini yerine getirerek, Kur'an-ı Kerim'e gereken hürmet gösterilmeli ve onu sağ eliyle tutmalıdır.

5. Okumaya başlamadan önce aşağıdaki şekilde besmeleyle başlanması gerekir: "Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim" Şeytan'ın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."

6. Okunurken küçük bir hata, kelimelerin gerçek anlamının değişmesine yol açabileceğinden, Kur'an-ı Kerim'in doğru telaffuz açısından büyük bir özenle okunması gerekir. "Sesini Kur'an ile güzelleştirme- yen bizden değildir." (Buhari ve Müslim)

7. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hakiki manada anlamak, idrak edebilmek ve manevi olarak faydalanabilmek için, yavaşça okunmalıdır.

8. Secde ayetini gördüğü yerde, Allah'a (c.c.) secde edilmelidir. Ayrıca mübarek ayetler arasında çeşitli duraklama işaretleri ile karşılaşıldığında, yeterli miktarda duraklama yapılması emredilmektedir.

9. Mü'min kişi, Kur'an-ı Kerim'i beden kulağı ve de ruhu ile dinlemeli, Allah'a ve O'nun (c.c.) kelamına saygı göstermeli, konuşmaktan ve başka şeylerle ilgilenmekten kaçınmalıdır.

1O. Okumayı bitirdikten sonra aşağıdaki sözler söylenir: “Sadakallahu'l-azîm” - En yüce, en kudretli olan Allah doğru söyledi.


KUR’ÂN ÖĞRENMENİN VE OKUMANIN ÖNEMİ VE FAYDALARI:

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde:

"Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir." diye Kur'an okuyanları müjdelemiştir.


Kur'an Öğrenmek

"Sizin en hayırlılarınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir." diye buyurmuş Allah Resulü (s.a.v.). Kur'an öğrenecek kişi; abdestini kurallara uygun bir şekilde güzelce alarak, ihlaslı bir biçimde ve bir hoca gözetiminde bu işe yönelmelidir. Kur'an harflerinin mahreçlerinden doğru telaffuzu ciddi

önem arz etmektedir.


Kur'an öğrenirken başlangıçta bütün harfler; harekeli, cezimli, şeddeli ve medli olarak tek tek telaffuz edilmelidir. Bu aşamadan sonra tecvitli okumayı öğrenmek gerekir. Bunun için de ilim sahibi bir hocadan yardım alınmalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'i hakkını vererek okumak, ancak tecvit bilgisi ile mümkündür.


Ezberlenen Sureleri Unutmamanın Önemi

Kur'an ezberlemenin ve onu kalpten ihlaslı bir biçimde okumanın ehemmiyetini, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle izah etmiştir: "Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse, harap ev gibidir." İşte o sebepten ezberlenen ayet ve surelerin hafızada devamlı kalması için, mü'min kişi her gün düzenli ve disiplinli bir şekilde Kur'an okumalıdır.


Öğrenmeyi Geliştirmek

Kuşkusuz yazmak, öğrenme sürecini hızlandıran bir yöntemdir. Elinizdeki Kur'an da bu noktada devreye giriyor. Bu Kur'an baştan sona çok da belirgin olmayan bir yazıyla basılmış olduğu için, kişi kalemiyle üzerinden rahatça harfleri yazabilecek ve böylelikle hem öğrenme sürecine katkıda bulunacak, hem de Kur'an yazma sevabına erişecektir.


İstifadeye medar olması temennisiyle...